Ưu đãi Đặc biệt “Mua keo TẶNG KEO”
Tháng khuyến mãi Keo Mova – Tiết kiệm tối đa

1. Đối với Keo miết mạch Mova:
– Đơn hàng 20kg tặng 4kg cùng loại: Dưới 15kg miết mạch không được xét khuyến mại. Trên 20kg miết mạch, cứ phát sinh thêm 5kg sẽ tặng 1kg cùng loại.
– Đơn hàng 1 tấn keo miết mạch tặng 400kg cùng loại: Trên 1 tấn miết mạch, cứ phát sinh thêm 10kg thì tặng 4kg cùng loại.
2. Đối với Keo dán gạch Mova:
* Đối với sản phẩm MTM, MTM-1:
– Đơn hàng “50 bao tặng 10 bao“ : Phát sinh 5 bao tặng 1 bao cùng loại
– Đơn hàng “200 bao tặng 50 bao“ : Phát sinh 4 bao tặng 1 bao cùng loại
* Đối với sản phẩm MTA-FL, MTAFLW, MTA, MTAW, MFTA-1, MFTA:
– Đơn hàng “40 bao tặng 10 bao“ : Phát sinh 4 bao tặng 1 bao cùng loại
– Đơn hàng “150 bao tặng 50 bao“ : Phát sinh 3 bao tặng 1 bao cùng loạ

Áp dụng: Từ 16/11 – 30/11/2018

Showing 1–12 of 14 results